"LA ROSA AXADA"


¡Oise'l clarìn de guerra¡

Nel inciertu xardìn, faltu de riegu,
una rosa marchita mira'l cielu.

Y xime acongoxada.

Cuando'l foscu chiquillu,
que non topa
un pedazu de pan sobre la mesa,
arremete furiosu
contra l'axada rosa,
la flor dexa cayer sos fueyes seques
sobre'l cuchu qu'empuerca sos aromes.(Màs Espines que Roses")


No hay comentarios: