"Una llàgrima"
"Lagrima"(Hernan Valdovinos)


"¡UNA LLÀGRIMA!"
---------------------
¡Una llàgrima!

Què poco
ye una llàgrima.

Una gota de rocìu
esnidiando,
remolona,
pela fueya d'un llaurel.

¡Una llàgrima!

Que d'ello
ye la llàgrima escorrìa
de los güeyos aflixòs
pola pena
parpadiante del dolor.
Què ternura,
què belleza,
tien la llàgrima ñacìa
isa llàgrima reseca
que se vierte
ena nochi encapotada
escorecìa,
sin estrelles,
nin reflexos
del espeyu de la lluna.

B.G.R. (Màs Espines que Roses"

No hay comentarios: